Счетоводно обслужване


 • осчетоводяване на фактури за покупки и продажби;
 • осчетоводяване на банкови извлечения;
 • осчетоводяване на заплати;
 • изготвяне на ДДС дневници;
 • подаване на декларация по ЗДДС;
 • подаване на декларации по чл. 55 и чл. 201 в НАП за всяко тримесечие;
 • изготвяне и подаване на декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ към НАП ежегодно;
 • изготвяне и подаване на годишна декларация 6 за самоосигуряващи се лица;
 • изготвяне и подаване на годишен отчет към НСИ;
 • изготвяне на ГДД към НАП ежегодно;
 • изготвяне на ГФО; 
 • изготвяне на ОПР и баланс; 
 • изготвяне на отчет за Счетоводно-данъчен финансов резултат на 3месечие;
 • изготвяне на протоколи ВОП и въвеждане в ДДС дневници;
 • изготвяне и подаване на декларация Интрастат

ТРЗ


 • Управлението на всички дейности, свързани с обработка на заплатите на служителите ви от първоначалните справки за отчитане на положения труд до окончателно заплащане на възнагражденията, включително официална комуникация с данъчната администрация за подаване на всички задължителни отчети, справки и декларации;
 • регистриране на сключени или прекратени трудови договори към НАП съгласно чл. 62 от КТ;
 • обработка и подаване на болнични листове към НОИ на служители на клиента;
 • изготвяне на служебни бележки при поискване на служителите на клиента – за банка, детски надбавки, подаване на ГДД и др.;
 • поддържане на трудово досие;

Отдалечен достъп и счетоводство


 • Извършваме счетоводно обслужване в цялата страна, независимо в кое кътче на България (или в съседство до нас) се намирате.
 • Документацията се изпраща изцяло по електронен канал, като не губим излишно време в път.
 • Може да използвате нашия офис, като адрес за кореспонденция с институциите.
 • Изнесен главен счетоводител - вие сте среден бизнес и се разраствате, имате нужда от допълнителни консултации и човек с по-дълбоки знания, тогава тази услуга е точно за вас.

Допълнителни услуги


Извършваме допълнителни услуги, като регистрация на нова фирма в България, данъчни консултации, както и всякакъв вид допълнителни счетоводни и финансови справки според нуждите и спецификите точно на вашата фирма. За повече информация се свържете с нас office@nordex.bg

Виж и другите ни предложения


Защитена информация

Нордекс Финанс ЕООД работи с приета политика за защита на личните данни на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, така както се променят, („Българското законодателство“), и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 („GDPR“).

Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на дуги носители.


parallax background

Искаш консултация,
пиши ни!


Свържи се с нас сега!

Пиши ни
office@nordex.bg

Имаш въпроси?
Пиши ни!